Höstterminen 2020

Höstterminen drar igång V35 – träning med restriktioner.

Förbundsstyrelsen rekommenderar följande:

Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör följas. Det innebär bl a att det högst ska vara 50 personer på plats, stanna hemma om du är det minsta sjuk, tvätta händerna eller se till att det går att sprita dem i anslutning till träningslokalen, personer över 70 år bör undvika träning i grupp inomhus, det är bra om ombyte och duschning kan ske hemma, dela inte personlig utrustning som vattenflaskor och begränsa antal åskådare.

Det som är nytt från 14 juni och som vi vill trycka extra på är att man bör hålla sig till samma träningspartner under passet, eller bara byta inom små grupper exempelvis om fyra personer. Man bör inte använda mer kroppskontakt än vad som är nödvändigt för idrotten, och exempelvis ne-wazabrottning bör undvikas. I princip gäller samma råd för barn och vuxna. Riksidrottsförbundets tolkning är att även idrott där mycket närkontakt förekommer kan genomföras efter den 14 juni, så länge Folkhälsomyndighetens råd följs i övrigt. Verksamhet får bedrivas inomhus om det är svårt att genomföra utomhus. Förbundsstyrelsen anser att klubbarna kan bedriva träning inomhus om råden i övrigt följs från starten av höstterminen.