Vårterminen 2021

På grund av rådande läge ställs all träning in tills vidare, gäller både ungdomar/barn och vuxna.

Ändras läget eller restriktioner informerar vi här och på sociala medier.

Så länge laddar vi inför hösten 2021, då förhoppningsvis vaccinationer har gjort det säkert att träna igen.

Läs gärna mer på:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/

Mvh Styrelsen